Εισαγωγή.

Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην αγορά αγορά ενός ακινήτου; Συγχαρητήρια! Η αγορά ακινήτου είναι μια σημαντική οικονομική απόφαση και εκτός από το τίμημα του ακινήτου συνοδεύεται πάντα με αρκετή γραφειοκρατία και φυσικά, έξοδα. Δεν είναι μόνο ο φόρος μεταβίβασης που θα κληθείτε να πληρώσετε αλλά και τα παρελκόμενα έξοδα που καλό είναι να τα γνωρίζετε προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι και να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Μερικά από τα έξοδα που πρέπει να πληρώσετε κατά την αγορά ενός ακινήτου, βασίζονται στην αξία του ακινήτου που θα αναφέρεται μέσα στο συμβόλαιο αγοράς. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική, τότε η αντικειμενική αξία είναι η τιμή που λαμβάνεται υπόψη στο συμβόλαιο αγοράς. Παρακάτω προετοιμάσαμε μια σύντομη λίστα με τις δαπάνες που πρέπει να υπολογίσετε κατά την αγορά ακινήτου. Καλή ανάγνωση!

Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου
ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

#1. Φόρος μεταβίβασης. (Φ.Μ.Α)

Όπως σχεδόν όλες οι νόμιμες συναλλαγές στην Ελλάδα έτσι και οι αγορές ακινήτων υπόκεινται σε φορολογία. Πριν λοιπόν προχωρήσετε στο τελικό συμβόλαιο για το νέο σας ακίνητο, είναι υποχρεωτικό να καταβάλλετε το φόρο μεταβίβασης. Το ποσό του φόρου υπολογίζεται ποσοστιαία επί της αξίας του ακινήτου.

Τι ποσοστό επι του συνολικού τιμήματος του ακινήτου είναι ο φόρος μεταβίβασης; 

Ο φόρος μεταβίβασης χρεώνεται στο 3% της τιμής του ακινήτου. Βέβαια, εάν η εμπορική αξία είναι υψηλότερη από την αντικειμενική ο φόρος μεταβίβασης εκτιμάται στην υψηλότερη τιμή.

Για παράδειγμα:
Αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου (100.000 ευρώ) είναι μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης (80.000 ευρώ) τότε ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται βάσει της υψηλότερης τιμής που είναι στο παράδειγμα αυτό των 100.000 ευρώ.

Πως θα πληρώσετε το φόρο μεταβίβασης; 

Από τον Σεπτέμβρη του 2019 ο φόρος μεταβίβασης πληρώνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και το μόνο που έχουν να κάνουν οι συμβαλλόμενοι (πωλητής και αγοραστής) είναι να υποβάλλουν τη δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα την ελέγχει και θα εκδίδει τη σχετική ταυτότητα πληρωμής για την καταβολή του φόρου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής του φόρου μεταβίβασης πατώντας εδώ.

Περιπτώσεις απαλλαγής του Φ.Μ.Α για αγορά πρώτης κατοικίας. 

Αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας και είστε κάτοικος Ελλάδας μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη φοροαπαλλαγή που προσφέρει το Ελληνικό κράτος. Σε αυτή τη περίπτωση καλό θα είναι να γνωρίζετε πως θα πρέπει να κρατήσετε στη κατοχή σας το ακίνητο για τουλάχιστον 5 έτη, ειδάλλως θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό που επωφεληθήκατε κατά τη πώληση του.

Όπως και ο Φ.Μ.Α, ο συμβολαιογράφος εισπράττει πάγια αμοιβή 20 ευρώ και αναλογική ποσοστιαία αμοιβή επί του τιμήματος της αγοραπωλησίας. Συνήθως ανέρχεται σε περίπου 1,2% επί του τιμήματος/αντικειμενικής αξίας, όσο όμως μεγαλύτερο είναι το τίμημα το ποσοστό μικραίνει. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις συμβολαιογραφικές αμοιβές σε σχέση με το τίμημα όπως ορίζονται από το νόμο.

 • Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,80%.
 • Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%.
 • Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%.
 • Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%.
 • Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%.
 • Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%.
 • Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%.
 • Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%.
 • Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%.

Εάν φυσικά μιλάμε για αγοραπωλησία που ξεπερνά που υπερβαίνει την αξία των 20.000.000,01 ευρώ επιτρέπεται, με έγγραφη συμφωνία μεταξύ του συμβολαιογράφου και του αγοραστή, αμοιβή μικρότερη του ποσοστού του 0,10%.

Επιπρόσθετα έξοδα συμβολαιογράφου. 

Εάν το συμβόλαιο σας χρειάζεται πρόσθετα φύλλα, η τιμή του κάθε επιπλέον φύλλου είναι 5 ευρώ.

Επίσης, εάν επιθυμείτε αντίγραφο του συμβολαίου σας, η τιμή ανέρχεται στα 4 ευρώ/φύλλο. Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να αναγράφονται πάνω στο πρωτότυπο συμβόλαιο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιώματα.

Στις παραπάνω τιμές πρέπει να προσθέστε τον ΦΠΑ 24%.

Στη περίπτωση που αναζητάτε συμβολαιογράφο με ταχύτητα και αξιοπιστία ή έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη συμβολαιογραφική διαδικασία, συστήνουμε ανεπιφύλακτα τον Παντελή Χασιώτη που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας.

#3. Έξοδα υποθηκοφυλακείου.

Τα έξοδα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ανέρχονται σε 0,475% πλέον κάποιων εξόδων επί της αντικειμενικής αξίας ή του τιμήματος (αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο).

Προσοχή, η αγοραπωλησία σας θα ολοκληρωθεί και θα είναι εντελώς νόμιμη μόνο μετά την μεταγραφή του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο.

Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 23%. Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου επιβαρύνουν τον αγοραστή.

#4. Αμοιβή δικηγόρου.

Από τη 1.1.2014 οι συμβαλλομένους (αγοραστής-πωλητής) δεν είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύονται κατά την κατάρτιση του συμβολαίου από δικηγόρο. Ωστόσο, η πρόσληψη δικηγόρου ιδίως για την πλευρά του αγοραστή είναι αναγκαία εκ των πραγμάτων καθώς θα πρέπει να κάνετε έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλάκειο. Ο δικηγόρος που έχετε επιλέξει να σας εκπροσωπεί θα εξετάσει τους όρους του συμβολαίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό έγγραφο.

Η αμοιβή του δικηγόρου είναι θέμα συμφωνίας, αλλά συνήθως είναι το 1% της τιμής του ακινήτου ή τουλάχιστον 1.500 ευρώ συν τους φόρους. Το κόστος της νομικής υποστήριξης επηρεάζεται κυρίως από την έκταση της εργασίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και είναι όλα κατόπιν συμφωνίας κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.

Η εργασία του δικηγόρου συνήθως περιλαμβάνει: 

 • Ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας στο  υποθηκοφυλάκειο.
 • Ελέγχει τη νομιμότητα του ακίνητου.
 • Ελέγχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
 • Ελέγξει αν υπάρχουν «βάρη» στο ακίνητο δηλαδή κατασχέσεις, υποθήκες, προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ.
 • Εάν το ακίνητο έχει περιέλθει στην κατοχή του πωλητή από κληρονομιά ο δικηγόρος ελέγχει την ληξιαρχική πράξη θανάτου κτλ.
 • Εάν έχει περιέλθει με διαθήκη ελέγχει το πρακτικό δημοσίευσης της διαθήκης, το πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς κτλ.

Προσοχή:

Εάν δώσετε προκαταβολή θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον δικηγόρο σας για να σας συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (προσύμφωνο) και να σας διασφαλίσει όσο μπορεί περισσότερο μέχρι την ημέρα που θα συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο. Η διασφάλιση σας είναι απαραίτητη όχι μόνο για να αντιμετωπίσετε πιθανόν δύστροπους ή κακοπροαίρετους πωλητές αλλά και από πιθανές δυσκολίες που προέρχονται από οικονομικά προβλήματα ή από θέματα υγείας κτλ. Με το συμφωνητικό ο δικηγόρος θα φροντίσει να διασφαλίσει την αξία του ακινήτου, τους τρόπους εξόφλησης, τις ποινικές ρήτρες για τον αγοραστή και τον πωλητή, προθεσμίες παράδοσης κτλ. Η προκαταβολή καλό θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, για να μην έχετε μεγάλο κίνδυνο απώλειας χρημάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης.

#4. Μεσιτικά έξοδα.

Εάν βρήκατε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει από μεσιτικό γραφείο τότε προφανώς έχετε υπογράψει μια εντολή υπόδειξης ακινήτου και είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τη μεσιτική αμοιβή. Η μεσιτική αμοιβή συνήθως στις αγοραπωλησίες είναι 2% + 24% Φ.Π.Α για τον αγοραστή και υπολογίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Σε ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας είναι δυνατό να συμφωνηθεί έκπτωση επί της αμοιβής αυτής. Οι μεσίτες εισπράττουν την προμήθειά τους μόνο όταν η υπόθεση που ανέλαβαν φθάσει στο συμβολαιογράφο.

Προσοχή:

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαταβάλλετε αμοιβές χωρίς λόγο, απλά και μόνον γιατί υπογράψατε την εντολή υπόδειξης ακινήτου, με κάποιον μεσίτη.

Αγορά ή ενοικίαση - Τί σας συμφέρει πραγματικά;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Επίλογος.

Όπως είδαμε και παραπάνω, η αγορά ακινήτου απαιτεί αρκετή γραφειοκρατεία, άριστο οικονομικό προϋπολογισμό και ξεκάθαρη εικόνα όλων των παρελκόμενων εξόδων. Πριν προχωρήσετε σε προκαταβολή, βεβαιωθείτε πως έχετε πλήρη γνώση των εξόδων που καλείστε να πληρώσετε και στη περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες μην διστάσετε να συμβουλευτείτε τους σωστούς επαγγελματίες. 

Το γραφείο μας είναι καθημερινά εδώ για να σας λύνει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα απαιτούμενα βήματα προκειμένου εσείς να απολαύσετε την αγοραστική εμπειρία με αυτοπεποίθηση. Είμαστε η πρώτη συμβουλευτική εταιρεία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα που εκπροσωπεί αποκλειστικά μόνο τα συμφέροντα σας απέναντι στους πωλητές ακινήτων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία που ακολουθούμε με κάθε νέο πελάτη μας πατώντας εδώ ή να προγραμματίσετε μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία μαζί μας ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο