Εισαγωγή

Πριν λίγες ημέρες μοιραστήκαμε μαζί σας τις 6 συμβουλές για τη μίσθωση επαγγελματικής στέγης. Αποφασίσαμε λοιπόν, να γράψουμε ένα συνοπτικό άρθρο με συμβουλές για την αγορά επαγγελματικού ακινήτου. 

Εάν λοιπόν σκοπεύετε να αγοράσετε επαγγελματικό ακίνητο, το παρακάτω άρθρο θα σας διαφωτίσει σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους αλλά και τα σημεία προσοχής. Προκειμένου να κάνετε την επένδυσή σας προσοδοφόρα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας διάφορους παράγοντες, ανάλογα με το είδος του ακινήτου, που θέλετε να αποκτήσετε, όπως τα ρίσκα και τα πλεονεκτήματα καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορέσετε να προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Στο παρακάτω άρθρο συμπεριλάβαμε 7 συμβουλές, που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε σωστά. Καλή ανάγνωση!

Επαγγελματικό ακίνητο
ΑΓΟΡΑ

#1. Επιλέξτε προσεκτικά τον τύπο του επαγγελματικού ακινήτου

Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπορικών ακινήτων. Ακόμα κι αν έχετε επενδύσει σε εμπορικά ακίνητα στο παρελθόν, θα πρέπει να κάνετε μια πλήρη αξιολόγηση σχετικά με το τι είδους ακίνητο ταιριάζει καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας, προτού πάρετε μια απόφαση.

Bασικές κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων

  • Κτίρια γραφείων
  • Βιομηχανικές ιδιοκτησίες
  • Καταστήματα λιανικής
  • Τουριστικά ακίνητα
  • Γη προς εκμετάλλευση

Κτίρια γραφείων

Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, που καλό θα ήταν να προσέξετε πριν την αγορά είναι: Η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το κτίριο, το είδος της επιχείρησης, που στέγαζε ή στεγάζει, πού κυμαίνονται οι τιμές αγοράς στην περιοχή, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές στα μισθώματα, εφόσον σκοπεύετε να το μισθώσετε σε μια εταιρεία.

Βιομηχανικές ιδιοκτησίες

Οι βιομηχανικές ιδιοκτησίες είναι συνήθως εκτεταμένοι χώροι, των οποίων το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία και το βιομηχανικό κλάδο, στον οποίο ανήκει η στεγαζόμενη εταιρεία. Η αγορά ενός τέτοιου χώρου δεν είναι και τόσο συνηθισμένη, εάν δεν πρόκειται να στεγάσει την εταιρεία του ίδιου του αγοραστή, παρόλα αυτά στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι χώροι αποθήκευσης, οι οποίοι συχνά ενοικιάζονται από εταιρείες logistics, μια επένδυση, η οποία μπορεί να αποδώσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση, όπου ένας πρώην βιομηχανικός χώρος μπορεί να μετατραπεί σε χώρο γραφείων. Η αυξανόμενη ανάγκη ανερχόμενων εταιρειών πληροφορικής για όλο και μεγαλύτερους χώρους σε συνδυασμό με την έλλειψη τέτοιων χώρων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως μια πιθανή επενδυτική ευκαιρία.

Καταστήματα λιανικής

Μια άλλη δημοφιλής κατηγορία είναι και τα καταστήματα λιανικής.Κάποια από τα χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να διερευνήσετε πριν από μια αγορά είναι εάν το κατάστημα βρίσκεται μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο ή σε κάποιο άλλο κτίριο, το είδος του καταστήματος, που θα μπορούσε να στεγάσει, όπως και ο γενικότερος χαρακτήρας της περιοχής.

Τουριστικά ακίνητα

Η βιομηχανία του τουρισμού αποτελεί περίπου το 40% του ΑΕΠ στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την άνθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης,  αποτελούν δύο από τους βασικότερους λόγους, για τους οποίους παρατηρείται την τελευταία πενταετία μια μαζική επένδυση σε αυτόν τον κλάδο. Παρόλα αυτά, καλό θα ήταν προτού αποφασίσετε να επενδύσετε αγοράζοντας ένα τέτοιο ακίνητο, να λάβετε υπόψη σας εάν το στάδιο ωρίμανσης της τουριστικής αγοράς, η εποχικότητα και η πληρότητα αντίστοιχων καταλυμάτων θα καθιστούσαν την επένδυσή σας αρκετά αποδοτική.

Γη προς εκμετάλλευση

Πολλοί επενδυτές εμπορικών ακινήτων επικεντρώνονται στην αγορά οικοπέδων. Αν ανήκετε στην κατηγορία των επενδυτών, που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προτού η επένδυσή τους αποδώσει θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά περιοχές, των οποίων η αξία πιθανόν να ανέβει μελλοντικά. Παράγοντες, όπως η κατασκευή ενός σταθμού μετρό στην περιοχή ή η επέκταση του σχεδίου πόλεως παίζουν σημαντικό ρόλο, στο κατά πόσο μια τέτοια αγορά θα είναι αποδοτική.

#2. Εξετάστε γιατί ο ιδιοκτήτης πουλάει το ακίνητο

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο ή μια επιχείρηση ψάχνει να πουλήσει τα εμπορικά του ακίνητα. Κατά την εξέταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, προσπαθήστε να προσδιορίσετε για ποιον ακριβώς λόγο ιδιοκτήτης πουλάει  το ακίνητο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν κατα την διάρκεια της διαπραγμάτευσης του τιμήματος.

Επίσης σημαντικό θα είναι να προσδιορίστε εάν απαιτούνται σημαντικές επισκευές. Εξερευνήστε την περιοχή γύρω από την ιδιοκτησία για να προσδιορίσετε την απόδοση των τοπικών επιχειρήσεων και των ακινήτων και εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον χαρακτήρα της περιοχής. Χρειάζεται να ερευνήσετε πολλές παραμέτρους προκειμένου να διαπιστώσετε αν η αγορά αυτή θα είναι συμφέρουσα.

#3. Αναλύστε τα πιθανά οφέλη από την αγορά εμπορικών ακινήτων

Μια επένδυση σε εμπορικό ακίνητο μπορεί έχει πολλά οφέλη. Ανάλογα με την γενικότερη εικόνα  στην αγορά ακινήτων, τον αριθμό των μισθώσεων που ήδη υπάρχουν και τη  κατάσταση του ακινήτου. Μπορείτε ως επενδυτές να αποκομίσετε σημαντικά κέρδη. Μερικά πιθανά οφέλη από την επένδυση σε εμπορικά ακίνητα είναι:

Ετήσια απόδοση στην τιμή της αγοράς

Μια έξυπνη αγορά επαγγελματικού χώρου μπορεί να σας αποφέρει μια ετήσια απόδοση της τάξης του  6 τοις εκατό ή υψηλότερη μέσω της εκμίσθωσης της σε μια επιχείρηση.

Λιγότερες φθορές

Σε αντίθεση με τους μισθωτές οικιστικών ακινήτων, οι ενοικιαστές εμπορικών ακινήτων έχουν κοινό  συμφέρον με εσάς να διατηρήσουν το ακίνητο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση προκειμένου  να υποστηρίξουν την επιχείρησή τους. Αυτό λειτουργεί υπέρ του ιδιοκτήτη του ακινήτου, καθώς ο μισθωτής ακινήτων είναι πιο πιθανό να επενδύσει στη δημιουργία ενός λειτουργικού και ελκυστικού χώρου.

Αύξηση της αξίας του ακινήτου

Αν αγοράσετε ένα επαγγελματικό ακίνητο την σωστή στιγμή, στην σωστή τιμή και στην σωστή περιοχή τότε η εμπορική και η αντικειμενική του αξία μετά από ένα χρονικό διάστημα θα αυξηθούν. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της μεταπώλησης και του επιπλέον κέρδους που μπορείτε να αποκομίσετε από αυτήν.

#4. Εξετάστε τα πιθανά ρίσκα της επένδυσης

Όταν αποφασίσετε να αγοράσετε  ένα εμπορικό ακίνητο, καλο θα ήταν να λάβετε υπόψη σας τα πιθανά ρίσκα. Παραθέτουμε κάποια από αυτά παρακάτω.

Θα πρέπει να εξετάσετε πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσετε στη διαχείριση του ακινήτου. Ως ιδιοκτήτης θα είστε υπεύθυνος για τα ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης του ακινήτου καθώς  και για την εύρεση των κατάλληλων μισθωτών εφόσον σκοπεύετε να το νοικιάσετε σε κάποια εταιρεία.

Αν περιμένετε η αγορά σας να αποδώσει σημαντικά  θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε αρκετό χρόνο για τις ανάγκες του ακινήτου.

Εάν η διαχείριση του ακινήτου γίνει πολύ επαχθής, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε  βοήθεια από ειδικούς προκειμένου να αναλάβουν εκείνοι όλες τις διαδικασίες σχετικά με την αγορά  και την συντήρηση του ακινήτου, κάτι που θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντικές οικονομικές δαπάνες.

Επίσης μπορεί να χρειαστεί να  καταθέσετε μια μεγάλη προκαταβολή για την αγορά του ακινήτου ή  να  δώσετε ένα σημαντικό ποσό για άμεσες επισκευές που μπορει να χρειάζονται.

Σχετικά άρθρα

#5 Βρείτε χρηματοδότηση

Πολλές φορές μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε μόνοι σας την αγορά ενός εμπορικού ακινήτου. Προκειμένου να συγκεντρώσετε όλο το κεφάλαιο που απαιτείται θα πρέπει να αναζητήσετε εξωτερική χρηματοδότηση. Οι δύο πιο συνηθισμένες πηγές χρηματοδότησης είναι οι εξής:

Επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζα

Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους δανειοδότησης από κάθε τράπεζα όπως τους όρους αποπληρωμής, τους τόκους, την περίοδο αποπληρωμής και το ποσοστό χρηματοδότησης.

Συνεργασία με άλλους επενδυτές

Η εύρεση έμπειρων συν επενδυτών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη ειδικά αν είστε σχετικά νέοι στην διαδικασία. Κάποια πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη στην  αναζήτηση  συνεργατών είναι  τα εξής:

  • Έχουν εμπειρία σε εμπορικές συναλλαγές ακινήτων;
  • Έχουν αρκετή ρευστότητα προκειμένου να σας φανούν χρήσιμοι;
  • Τι είδους απόδοση επένδυσης επιθυμούν; 
  • Σε τι ποσοστό επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαχείριση της ιδιοκτησίας;

#6 Επιθεωρήστε προσεκτικά το ακίνητο πριν προχωρήστε στην αγορά του

Αφού εντοπίσετε και επιλέξετε το ακίνητο μπορείτε να κάνετε μια προσφορά στον πωλητή. Μόλις η προσφορά σας γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να ελέγξετε διεξοδικά το ακίνητο  πριν προχωρήσετε στην αγορά. Καλό  θα ήταν σε συνεργασία με κάποιον πολιτικό μηχανικό να διασφαλίσετε ότι η ιδιοκτησία είναι λειτουργική, στη συνέχεια, μπορείτε να διαπραγματευτείτε με τον πωλητή για οποιαδήποτε εργασία, όπως τυχόν επισκευές και άλλες παρεμβάσεις.

Χρειάζεστε υποστήριξη στην αναζήτηση επαγγελματικού ακινήτου;

Μπορείτε να προγραμματίσετε την επίσκεψη σας στο γραφείο μας πατώντας εδώ.

#7 Μελετήστε τους όρους της σύμβασης αγοράς

Ζητήστε από τον δικηγόρο σας να εξηγήσει κάθε λεπτομέρεια της σύμβασης πώλησης, ώστε να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Το συμφωνητικό πώλησης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

#1. Το συμβόλαιο πρέπει να είναι γραπτό και να περιλαμβάνει τυχόν συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ εσάς και του πωλητή, καθώς και τις υπογραφές σας.

#2. Καθορίστε υπό ποιες συνθήκες ένα μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και ότι η ειδοποίηση καταγγελίας πρέπει να είναι γραπτή.

#3. Η συμφωνία πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μερών, τη διεύθυνση και την περιγραφή του ακινήτου, καθώς και την τιμή πώλησης.

#4. Ο πωλητής πρέπει να καθορίσει ότι το ακίνητο πωλείται «ως έχει» ή να περιγράφει οποιαδήποτε εργασία που θα γίνει στο ακίνητο πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία αγοράς.

#5. Εσείς ως αγοραστής, θα πρέπει να δηλώσετε ότι η πώληση θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από ενδελεχή νομικό και φυσικό έλεγχο του ακινήτου.

6 συμβουλές για τη μίσθωση επαγγελματικής στέγης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Επίλογος.

Στο άρθρο αυτό σας δώσαμε μερικές βασικές συμβουλές σχετικά με την αγορά ενός επαγγελματικού ακινήτου. Είτε ο χώρος πρόκειται να στεγάσει την δική σας εταιρία, είτε πρόκειται να μισθωθεί από κάποια άλλη επιχείρηση, η  συνεργασία με έναν σύμβουλο αγοράς επαγγελματικού ακινήτου διευκολύνει την διαδικασία αναζήτησης και επιλογής. Η αξία των υπηρεσιών που προσφέρει μια τέτοια συνεργασία είναι αναμφισβήτητη.

Εάν η εταιρεία σας χρειάζεται υποστήριξη στο τομέα του Real Estate θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, τόσο στο συμβουλευτικό, όσο και στο διεκπεραιωτικό κομμάτι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την αξία που μπορεί να σας παρέχουμε πατώντας εδώ καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να προγραμματίσετε μια δωρεάν συμβουλευτική συνεδρία